Przedszkole nr 8 jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Przedszkola stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 396 620,54 zł

AKTYWA OBROTOWE: 22 341,79 zł

SUMA AKTYWÓW: 418 962,33 zł

Stan na 31.12.2017 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 14, czerwiec 2018 13:58 Grzegorz Franelak